Garantie

Garantie

Comfomat B.V. Garantievoorwaarden


2 jaar is minimaal wettelijke garantieperiode!


1. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie.
2. Wettelijke garantietermijn minimaal 2 jaar is in Nederland.
3. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.
3. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. (Nieuwe Producten en Factory Refurbsihed). Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.Wat valt er onder de wettelijke garantie?
Het product dat u koopt moet 'deugdelijk' zijn. Dit houdt in dat het product moet beantwoorden aan wat u er in alle redelijkheid van mocht verwachten. Onder meer dekt deze garantie fabricage- en materiaalfouten in het betreffende product van Comfomat B.V. bij normaal gebruik.

Indien een gebrek niet behoorde om te treden dan zal Comfomat B.V. zorgdragen voor kosteloze reparatie of vervanging van producten of onderdelen die defect zijn gebleken door een fabricage- of materiaalfout bij normaal gebruik en onderhoud. Uitsluitend indien herstel of vervanging niet mogelijk is, kan overgegaan worden tot terugbetaling van het aankoopbedrag.

Wat is de garantietermijn?
In Nederland is er geen vaste termijn verbonden aan de wettelijke garantie, behalve dat deze minimaal 2 jaar is. Afhankelijk van de aard van het gebrek en het type product komt een gebrek wel of niet in aanmerking voor reparatie, vervanging of teruggave van het aankoopbedrag.

Voor ieder gebrek dat zich binnen zes maanden voordoet na aflevering, wordt verondersteld dat deze op het moment van levering al aanwezig was.

Wat als een gebrek voor garantie in aanmerking komt?
Comfomat zal uw computer of telefoon kosteloos laten repareren of vervangen of u het bedrag terugbetalen als reparaties of vervanging niet mogelijk zijn.

De garantie dekt geen problemen c.q. geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van:
- Omstandigheden, defecten of schade die niet het gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten
- Nalatige behandeling van de computer of het elektronische product door de koper

Om aanspraak te maken op garantieservice, dient de koper van het product eerst contact op te nemen met Comfomat B.V. om het probleem vast te stellen en de meest geschikte oplossing te bepalen.

Comfomart B.V.
Beemdstraat 1, 5653MA
Eindhoven, (NL), Noord Brabant
klantenservice@comfomart.nl
(+31) 0850 16 5556

KvK-nummer: 68878001
BTW-nummer: NL857629426B01

Opmerkingen

Geen berichten gevonden

Nieuw bericht