Retourneren of ruilen van artikelen

Retourneren of ruilen van artikelen

Herroepingsrecht

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
 • U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 • Wij geven er de voorkeur aan als u ons eigen formulier gebruikt.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 • Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
 • Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
 • U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Download MODELFORMULIER voor Herroeping

Ruil- en retourbeleid:
1. Alle artikelen dienen in de originele verpakking te worden verpakt. Artikelen die als set zijn gekocht dienen in sets geretourneerd te worden.
2.Download MODELFORMULIER voor Herroeping
3. Voeg een kopie van de bon toe en specificeer de methode voor teruggaaf (postwissel of overschrijving naar bankrekening).
4. Stuur het pakket naar het volgende adres: Beemdstraat 1, 5653 MA, Eindhoven
5. Nadat u het pakket verzonden heeft, stelt u ons hiervan op de hoogte door een e-mail te sturen naar info@comfomart.nl


Artikelen dienen voor zover redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke verpakking van de fabrikant te worden geretourneerd.

Wij raden u sterk aan uw verpakking ten minste 90 dagen na aankoop te bewaren.

Artikelen die gekocht zijn van dealers of doorverkopers en niet direct via www.comfomart.nl komen niet in aanmerking voor retour, terugbetaling of ruil.


Comfomart B.V.
Beemdstraat 1, 5653MA
Eindhoven, (NL), Noord Brabant
klantenservice@comfomart.nl
(+31) 0850 16 5556

KvK-nummer: 68878001

BTW-nummer: NL857629426B01